Skip to main content

Ολοκληρωμένες Λύσεις Τηλεοπτικού Δικτύου & IPTV για Ξενοδοχεία

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Webinar της IDComs για αξιοποίηση της λήψης 4G/5G σε δύσκολες περιοχές & Gap Fillers

Webinar Playlist Full

Το Σάββατο 23/9/23 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το Webinar της IDComs για την αξιοποίηση της λήψης 4G/5G σε δύσκολες περιοχές & Gap Fillers και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που συμμετείχαν, αλλά και για τη συμμετοχή τους στο γόνιμο διάλογο που ακολούθησε.

Τα παραπάνω είναι θέματα που ενδιαφέρουν πολύ όσους συναδέλφους εξακολουθούν να ασχολούνται με την τηλεόραση ή τις ασύρματες ζεύξεις, έτσι το webinar ήταν προσανατολισμένο σε πρακτικές υλοποιήσεις που θα διευρύνουν τον κύκλο εργασιών τους και την κερδοφορία τους. Για την καλύτερη κατανόηση της λήψης 4G/5G, προηγήθηκε μια συζήτηση για τα θέματα διάδοσης στις υψηλές συχνότητες, τις διαφορετικές δυσκολίες που εμφανίζονται στην πράξη και τις δυνατότητες/τεχνικές που έχουμε στη διάθεσή μας για να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Τα κύρια θέματα του Webinar ήταν:

  1. Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Θεωρία και πρακτικές
  2. Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές
  3. Gap Fillers – Επιλογή τεχνολογίας - Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση

Επίσης, να υπενθυμίσουμε για όσους συμμετείχαν στο Webinar της 23/9/23, ότι έως το τέλος του 2023 θα υπάρχει μια πρόσθετη έκπτωση 10% σε ένα νέο ασύρματο router με άριστα χαρακτηριστικά, στις κεραίες D5A 11W και O5A 06W για λήψη σήματος 4G/5G, αλλά και στον τιμοκατάλογο της καμπάνιας για τα ξενοδοχεία, τα Gap Fillers και τα νέα Linear 12 Watt. 

Μέρος Α: Ηλεκτρομαγνητική διάδοση

Στην πρώτη ενότητα έγινε αναφορά στις παραμέτρους από τις οποίες επηρεάζεται η ηλεκτρομαγνητική διάδοση, όπως η ελάχιστη αναγκαία στάθμη σήματος ανάλογα με τη διαμόρφωση, η απώλεια διάδοσης ανάλογα με τη συχνότητα και τα υλικά που παρεμβάλλονται στη ζεύξη, αλλά και η οπτική επαφή των κεραιών εκπομπής/λήψης ανάλογα με τη συχνότητα.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ελλειψοειδές εκ περιστροφής του Fresnel, το οποίο είναι σημαντικό για τη διάδοση.
Ακόμη, αναφέρθηκαν πρακτικές βελτίωσης της διάδοσης, όπως εύρεση του καλύτερου σημείου λήψης, βελτίωση του C/N, ελαχιστοποίηση απωλειών στη γραμμή μεταφοράς, η τεχνική MIMO αλλά και χρήση συμφασικών κεραιών.

Μέρος Β: Λήψη LTE/5G σε δύσκολες περιοχές

To μεγαλύτερο ενδιαφέρον απέσπασε το θέμα της λήψης 4G/5G σε δύσκολες περιοχές, καθώς δίνει την απόλυτη λύση στο αργό Internet. Έγινε αναφορά στις ειδικές κεραίες για LTE-4G & 5G εσωτερικά routers, αλλά και στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα εξωτερικά routers τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένες κεραίες – συνήθως - 4G, καθώς και πότε επιλέγουμε την κάθε λύση. Έγινε περιγραφή των παραμέτρων μετρήσεων RSSI, RSRP, SINR και άλλων, με επιτόπου χρήση κάποιων routers, εμφανίζοντας στην οθόνη το Web Interface ενώ παρουσιάστηκαν μοντέλα ειδικών κεραιών για εσωτερικά routers καθώς και φωτογραφίες με τον τρόπο εγκατάστασής τους, αλλά και μοντέλα εξωτερικών routers με ενσωματωμένη κεραία. Για τις παραπάνω κεραίες παρουσιάστηκε κι ένα σύνολο μετρήσεων.
Επίσης παρουσιάστηκε το εργαλείο Cell Mapper για τον εντοπισμό σταθμών βάσης 4G. Η εφαρμογή μετρά την ισχύ του σήματος και άλλα δεδομένα δικτύου που συλλέγονται από τους τελικούς χρήστες και τα χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό των σταθμών βάσης του δικτύου και την κάλυψή τους, ενώ στη συνέχεια οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται στο χάρτη CellMapper.
Στη συνέχεια τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις και ακολούθησε συζήτηση για το συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούσαν το Webinar.

Μέρος Γ: Gap Fillers

Στην συγκεκριμένη ενότητα, πραγματοποιήθηκε μία γενική αναδρομή στην εξέλιξη των αναμεταδοτών με αναφορά στη μελέτη Κανάτα, φτάνοντας μέχρι και στην σημερινή κατάσταση, καθώς και στην ύπαρξη των λεγόμενων λευκών περιοχών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε περιγραφή των τεχνολογιών αναμεταδοτών, όπως η μεταλλαγή συχνότητας, η αναγέννηση σήματος, το Echo Canceller, φτάνοντας και στην δορυφορική λήψη από τις 39ο Ε με transmodulator και αποκωδικοποίηση. Στο πιο πρακτικό κομμάτι της συγκεκριμένης ενότητας, παρουσιάστηκαν οι λύσεις που προτείνει η IDComs με τα έτοιμα πακέτα, αναφέρθηκαν οι περιπτώσεις όπου χρειάζεται πρόσθετο linear, ενώ έγινε και αναφορά στο σύστημα ακτινοβολίας που απαιτείται.
Στο τέλος της ενότητας, παρουσιάστηκε η δομή του ενοποιημένου πλέον site της IDComs, με ειδική αναφορά στα blogs IDComs, IKUSI και PROMAX με την αντίστοιχη αρθρογραφία, καθώς και στην Τεχνική Βιβλιοθήκη με άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε ειδικά περιοδικά για τον κλάδο.

Μέρος Δ: Συζήτηση

Στην τελευταία ενότητα του Webinar, πραγματοποιήθηκε γενικότερη συζήτηση με τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έθεσαν ερωτήσεις τόσο για καθαρά τεχνικά θέματα, όσο και για θέματα των απαραίτητων διαδικασιών πριν την εγκατάσταση αναμεταδοτών.

Video

Να σημειωθεί ότι ανέβηκαν τα video από το συγκεκριμένο Webinar στο κανάλι Youtube της IDComs, το οποίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/@idcoms . Τα συγκεκριμένα videos βρίσκονται στην Playlist του καναλιού με τίτλο «Webinar 23-9-23 - Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση - Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές - Gap Fillers».
Για την ευκολότερη παρακολούθηση, το video χωρίστηκε σε 4 μέρη, με τα εξής θέματα:
Μέρος 1ο: Ηλεκτρομαγνητική Διάδοση – Θεωρία & Πρακτικές
https://youtu.be/eB9QlR6GzOs 
Μέρος 2ο: Λήψη 4G/5G σε δύσκολες περιοχές
https://youtu.be/gt5y2Hb6X_s 
Μέρος 3ο: Gap Fillers
https://youtu.be/N6z1pyt7VO4 
Μέρος 4ο: Συζήτηση
https://youtu.be/OInxHizlA5w

Η IDComs ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες και φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλα Webinars, για τα οποία – όπως πάντα – θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

05 Οκτωβρίου 2023